Notice: Undefined index: war_soundy_preview in /home/customer/www/aiam.it/public_html/wp-content/plugins/soundy-background-music/templates/front-end.php on line 57

Raventòs-Gravats Maria Assumpciò

03/12/2015
Raventòs-Gravats Maria Assumpciò

Maria ASSUMPCIÓ RAVENTÓS-GRAVATS

PITTRICE

Notes Biogràfiques

1930 – Neix el 19 de maig a Sant Sadurní d’Anoia.
1949IniciaelsestudisambLIuísMuntaner,ex-directordeL’Escola Superior de BBAA Sant Jordì de Barcelona.
1952 – Fins el 1957 estudis a I’Escola de BBAA Sant Jordi.
1956 – Fins el 1958 estudis a I’Escola d’Arts ì Oticis Artístics de Barcelona.
– Obté la bossa de viatge de la Fundació Amigó Cuyàs, i
recorre Avila, Segovia, Càceres i Badajoz.
1958 – RealtzaunpetitmuralperalacapelladeICoi legiMajorSant Jordi de Barcelona.
1959 – Passa tres mesos a Paris estudiant tècniques de gravat al taller de Johnny Friedl Ender.- Viatja per Franca i Holanda.
1961 – Realitza un mural un exterior (frese) al Banco de Vizaya de Sant Sadumf d’Anoia.
1967 – Cs escollida President del >«VI Salón Femenino de Arte actual».
1968 – És nomenada professora de dibuix i color a la IADE (Institucíón de Artes Decoratívas), càrrec que manté els cursos 68-69, 70-71, 71-72.
1971 – Convidada pel taller d’Estudis Nord-americans de Barceiona segueix un curset de gravat i litografia al Smithsonian Instítute de Washington D.F.
1974 – Organìtza un taller d’ensenyament de les tècnìques actuals del país.- Edita un gravat per a I’edicló «Catalunya» de la galeria Seny.
1975 – Editaunacarpetadequatreaiguafortsambtextintroductori de Baltasar Porcel.

Fa donació d’una obra al fons d’art del diari Avui.
– Forma part del comité organízador d’Artexpo-76.
1976 – Membre de la AA Foment de les Arts Decoratives (FAD).
1980 – Vicepresidenta del grup AAFAD.
1982 – Membre fundador de I’Assoclació Catalana d’Artistes Plàs-
tics.
1986 – Membre de la Junta Directiva del Gremi Generai Artesà de
Catalunya.
– Ponència al «Congrés de I’artesanat català».
1987 – Participa en les «Converses d’artesanla».
– Exposició «Gravat i dìbuix».
– Video i Colloqui >•Història del Gravat a Catalunya», en el Centre Permanent d’Artesania de la Generalitat de Catalunya.
– Edita una carpeta amb motiu del <>Mll lenari de Catalunya»
per el COPCA. Generalitat de Catalunya.
– EI conseller d’industria i Energia li atorga la carta de Mestre Artesà. Saló de SantJordi. Generalitatde Catalunya, Barcelona.
1988 – Elegida President de I’Associació Activitats Artesanes i
Investigació Plàstica del FAD.
1990 – Presidenta del Congrés del WCC ><Consell Mundial de les Artesanies» Barcelona 1991, que es celebrarà al Collegi d’Arquitectes de Barcelona el setembre de 1991.
1991 – EI Govern de la Generalitat li concedeix la Creu de Sant Jordi, que li fou Iliurada al Palau de Sant Jordi, el dia 2 d’abril per I’Honorable President Jordi Pujol.

Quotazione GALLERIA
Euro 5.000,00

raventos

 

DITTICO olio/tela cm. 130x90 ognuno

DITTICO
olio/tela cm. 130×90 ognuno

 

L’A.I.A.M. GARANTISCE L’AUTENTICITÀ  DELLE OPERE DEI PROPRI SOCI .  LE OPERE DONATE AL PATRIMONIO  ACCADEMICO NON SONO DISPONIBILI.   
 IL PREZZO ATTRIBUITO AD ALCUNE OPERE E’ TRATTO DALLE INDICAZIONI DEL MERCATO E DALLE ASTE PUBBLICHE  E NON DENOTA LA DISPONIBILITÀ DELLE STESSE.
 LE OPERE DISPONIBILI SONO DI PROPRIETÀ DEGLI ARTISTI , O DEI SINGOLI PROPRIETARI , E VENGONO OFFERTE OCCASIONALMENTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO